Scandinavian Cable Service Oy

Scandinavian Cable Service Oy (SCS) är en leverantör av olika typs råmaterial för kabeltillverkning. SCS har redan i 20 års tid fungerat som partner till kabelindustrin och skött om att kunderna haft de behövliga råmaterialen till hands så att man inte råkat ut för driftsstopp.

SCS samarbetar med branschens ledande råmaterialleverantörer och strävar till att kunna erbjuda ett möjligast täckande sortiment av råmaterial ämnade för kabeltillverkning. Med detta servicekoncept garanterar man att högklassiga material finns till hands vid tillverkningslinjerna, i rätt ögonblick.

Företagets kunder representerar kabelindustrin kring Östersjön och kundreferenserna talar klart för det framgångsrika konceptet när det gäller att ta hand om logistiskt besvärliga materialleveranser till våra kunder.

SWG Video

Med gemensam kraft

Star Works Group Oy Ab (SWG) är en koncern bestående av sex företag verksamma inom den elektrotekniska branschen. Vi har kontor och produktion i Finland, Estland och Polen. Våra enheter i Finland är belägna i Träskända och Eura. I Estland verkar vi produktionsutrymmen i Jüri söder om Tallinn. Vår polska fabrik ligger i Smolec i närheten av Wroclaw. Vår personal på 80 engagerade experter gör allt för att betjäna er och era specialbehov på bästa tänkbara sätt.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och underleverantörstjänster för tillverkning av elmotorer, transformatorer, generatorer, övrig apparatur och kablar. Vi betjänar även företag inom verkstads- och servicesektorn samt grossister.

Vi samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer. Vår lager- och grossistverksamhet erbjuder ett mångsidigt urval av råmaterial och produkter. Ett brett sortiment, flexibla orderkvantiteter, hög kvalitet och snabba leveranstider är vår garanti för en förstklassig service.

SCANDINAVIAN
CABLE
SERVICE OY

Scandinavian Cable Service Oy (SCS) är en pålitlig råvaruleverantör till kabelindustrin. Vi är inte enbart en materialleverantör utan också en partner till våra kunder gällande logistiken. Material som är besvärliga att flexibelt skaffa fram efter behov, sköts av oss. Kunderna kan undvika att hålla stora lager.

Vi bildar ett nätverk med de ledande materialleverantörerna. Vi samordnar material behoven från våra kunder och köper in de behövliga råvarorna till vårt lager. Transporterna från leverantörerna sköts effektivt i stora partier. Vi lagrar materialen i sådan form att vi kan vidareförädla dem enligt våra kunders önskemål; till rätt format av rullar eller på spolar. Ifall materialen på lager inte är lämpliga för ett visst ändamål kan vi flexibelt i samband med de normala leveranserna ta in behövligt material från våra leverantörer. Vi strävar till att erbjuda våra kunder ett så brett sortiment av kabelkomponenter som möjligt. Vi satsar på en effektiv logistik genom hela leveranskedjan.

SCS har under sin 20-åriga verksamhet skapat långsiktiga och förtroendefulla förhållanden till sina kunder. Våra kunder är väl medvetna om betydelsen av inköpslogistiken gällande deras egna leveransers tillförlitlighet och flexibilitet.
Långvariga och goda kundrelationer ger oss också möjligheten, att tillsammans med våra kunder bygga en effektiv och konkurrenskraftig leveranskedja. Våra produkter är inte de dyraste komponenterna i kabeltillverkningen, blir mycket dyrbara om dessa inte finns till hands i rätt tid eller då de inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i processen. Av denna orsak satsar vi inte enbart på logistiken utan även på kvaliteten. Vårt företag har haft ett fungerande kvalitetssystem redan från först början . Vi är certifierade är enligt ISO 9001:2015.

SCS har en stark vilja att tillsammans med sina kunder och leverantörer utveckla produkterna, så att de blir ännu bättre, effektivare och säkrare. De med omsorg valda samarbetsparterna garanterar goda förutsättningar att utveckla nya produkter lämpliga för kundernas behov.

Scandinavian Cable Service OyFilppulantie 22FI-27510 EuraFINLAND

FO-nummer: 1542277-5Tel: +358 20 7479 710Fax. +358 2 865 1971

Member of the Star Works Group