Kvalitet


En störningsfri produktion är grundläggande för alla effektiva tillverkningsprocesser, så också inom kabelindustrin. Ett billigt komponent kan visa sig mycket dyrt om bristande kvalitet kan åstadkomma driftsavbrott eller t.o.m. stoppa hela produktionen. Därför satsar vi mycket kraftigt på kvaliteten i vår produktion. Vi har ända sedan starten följt ett kvalitetsprogram som sedan den 1.7.2004 är certifierat enligt ISO 9001:2000. Läs mera om kvalitetspolicy och certifikaten under rubrikerna nedan.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer vill vi inom Scandinavian Cable Service Oy utveckla våra produkter så att de blir både bättre, effektivare och säkrare. Våra utvalda leverantörer garanterar goda förutsättningar att utveckla nya produkter för våra kunders växlande behov. Till detta hör att vi har en stor kunskap om bandformade material, både i fråga om produktionsteknik och maskiner för att kunna utveckla och tillverka egna specialprodukter.

Inom ramen för vår miljöpolicy vill se till att företaget i all utvecklingsverksamhet och produktion noggrant beaktar miljöhänsyn och ett bevarande av miljön för kommande släktled. Läs mera om vår miljöpolicy nedan.

Vår kvalitetspolicy

ISO9001:2015 & ISO14000:2015 kvaalitetscertifikat

Vår miljöpolicy