Kunder


Scandinavian Cable Service Oy har lyckats uppnå långsiktiga och förtroendefulla förhållanden till våra kunder, som uppskattar betydelsen av inköpslogistiken för sina egna leveranser. Tack vare detta har vi, tillsammans med våra kunder, kunnat utveckla hela leverenskedjan med sikte på effektivitet och konkurrenskraft.